Договір оферти
»Договір оферти

Остання зміна: 17.06.2021р.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1.1. Цей договір публічної оферти про надання туристичних послуг, послуг бронювання, оформлення та продажу квитків та інших послуг (далі — "Договір"), укладається між  (далі Туристичне агентство "Дон Кіхот", та/або ТА "Дон Кіхот", "Агентство", "Donkihot" ,"Donkihot.Net"  ) та Замовником.

1.2. Замовляючи послуги ТА "Дон Кіхот", Замовник погоджується з умовами Договору, викладеними нижче.

1.3. ТА "Дон Кіхот" зобов’язується опосередковано надати Замовнику послуги бронювання, оформлення та інші послуги, відповідно до умов даної оферти, а Замовник зобов’язується сплатити послуги за встановленою вартістю.

1.4. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами, шляхом надання персональних даних Замовника, після чого публічний Договір вважається базовим документом в офіційних взаємовідносинах між ТА "Дон Кіхот" та Замовником.

1.5. Цей договір, а також інформація про послуги, представлена ТА "Дон Кіхот", є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України.

1.6. До відносин між Замовником та ТА "Дон Кіхот" застосовуються положення чинного законодавства України.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ДАНОМУ ДОГОВОРІ

Терміни "ми", "нас", "наше", "з нами" та "donkihot.net"— відносяться до ТА "Дон Кіхот", наділеному правом від імені та за рахунок та/або від власного імені, але за рахунок Перевізників і Постачальників послуг здійснювати оформлення та продаж Послуг.

"Сайт" — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт, що відноситься до ТА "Дон Кіхот", розташований в мережі Інтернет за адресою donkihot.net, через який забезпечується відображення інформації про наявні пакетні пропозиції,автобусні тури, розклад рейсів, тарифи і перевізну плату, збори, наявність місць для здійснення транспортних та інших видів послуг, що надають перевізники та/або Виконавці послуг. Використання Сайту врегульовано нормами цього Договору та чинного законодавства України.

"Додаток" — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний додаток для мобільного пристрою, що відноситься до ТА "Дон Кіхот", розташований в мережі Інтернет на площадці Google Play Market та/або Apple App Store, через який забезпечується відображення інформації про наявні пакетні пропозиції, автобусні тури, розклад рейсів, тарифи і перевізну плату, збори, наявність місць для здійснення транспортних та інших видів послуг, що надають перевізники та/або Виконавці послуг. Використання Додатку врегульовано нормами цього Договору та чинного законодавства України.

"Платформа Donkihot.net" ("Платформа") - сукупність усіх Сайтів, Додатків та допоміжних сервісів що мають відношення до ТА "дон Кіхот".

"Акцепт оферти" — повне та беззаперечне прийняття умов Договору-оферти, шляхом виконання Замовником дій, що виявляють намір використання Сайту та/або Додатку для оформлення Послуг.

"Акцепт" — це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Виконання особою, яка отримала оферту, у строк, визначений для її акцепту, дій щодо виконання вказаних у ній умов договору (оплата послуг та ін.), вважається акцептом. У випадку прийняття викладених нижче умов, фізична або юридична особа, що виконує акцепт даної оферти, стає Замовником (далі — Користувач, Покупець, Замовник ), акцепт оферти рівносильний укладанню договору на умовах, викладених в оферті.

"Оферта" — даний документ, опублікований в мережі Інтернет за адресою: donkihot.net, доступний на Сайті та/або в Додатку.

"Замовлення, Бронювання, Бронь" — належним чином оформлений запит Замовника на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті або в Додатку, що передбачає закріплення Замовником обраної на Сайті або Додатку послуги за конкретною особою (або особами). Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні. Неоплачене бронювання означає, що замовлення зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Замовнику, який здійснив дане Замовлення. Стан бронювання визначається його статусом, що відображається у розділі "Кабінет" ("Особистий Кабінет").

"Послуга" — комплекс дій, що надається Покупцю Постачальником послуг після оплати. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Замовником самостійно при створенні Замовлення із запропонованих на Сайті або в Додатку варіантів. Згідно з умовами цього Договору, Постачальники послуг не зобов’язані надавати будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані при створенні Замовлення на Сайті або в Додатку. Перелік послуг, наданих Замовнику в рамках Замовлення може бути змінений Постачальником послуг в односторонньому порядку, без сповіщення Замовника. Ми надаємо Послуги у відповідності до умов партнерських/агентських/субагентських договорів з Постачальниками Послуг.

"Електронний пасажирський квиток, маршрутна квитанція, страховий поліс, електронний ваучер" — електронно-цифровий документ, що зберігається в системі Постачальника Послуг або в глобальній Системі бронювання, містить повний набір даних про Послугу, відображає дані Постачальника Послуги , Перевізника (Компанію, що надає Послугу), Покупця та Користувачів/Замовників , засвідчує придбання Послуги, підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою, зобов’язує Компанію, що надає Послугу надати Послугу. Надається Сайтом (Додатком) або безпосередньо Постачальником послуги Покупцю/Замовнику/Користувачу у вигляді електронного документа: маршрутної квитанції/електронного квитка/страхового полісу/електронного ваучера, будь-якого іншого електронного документа що має відношення до сфери туризму.

"Система бронювання" — інформаційна система, що містить відомості про повний перелік Послуг, доступних для бронювання та купівлі на Сайті та/або в Додатку. Зазначена інформація розміщується на Сайті та/або в Додатку відповідно до того, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми Постачальниками цих послуг: глобальними системами бронювання тимчасових розміщень, авіаперевізниками або їх повноважними представниками. Інформація в системі бронювання може бути у будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Замовнику пропонується використовувати систему бронювання в режимі "як є".

Розділ "Кабінет" ("Особистий Кабінет") — закрита зона Cайту та/або Додатку, доступна лише Замовникам, які пройшли процедуру реєстрації та авторизації, та містить підрозділи:

"Замовлення" ("Мої замовлення") - містить інформацію про всі Замовлення Замовника та деталі бронювання;

"Дані покупця" ("Мої дані", "Профіль", "Мій профіль") - механізм для зберігання та редагування даних Покупця;

"Налаштування облікового запису" ("Налаштування") - механізм для зміни інформації про Покупця (ім’я, прізвище, рік народження Покупця тощо).

"Мої вподобання" ("Обрані","Улюблені") - містить інформацію про відмічені Замовником види послуг.

"Користувач/Покупець/Замовник" - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має законне право вступати в договірні відносини з нами, в тому числі розміщувати Замовлення або бронювати послуги на Сайті та/або в Додатку, або вказана в якості отримувача послуг, або іншим чином користується послугами, придбаними на Сайті та/або в Додатку, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Покупець/ Замовник може також бути і юридичною особою, яка користується послугами ТА "Дон Кіхот" без наміру подальшого перепродажу відповідної послуги.

"Постачальник Послуг" — компанія, постачальник будь-яких Послуг, запропонованих на Сайті та/або в Додатку, що є офіційним, законним партнером ТА "Дон Кіхот". Постачальник Послуги може бути Компанією, що надає Послугу.

"Перевізник" - компанія, яка безпосередньо надає Послугу з перевезення Пасажирів, обрану та оплачену за допомогою системи бронювання і оплати на Сайті та/або в Додатку.

"Електронна платіжна система" - юридична особа, технічна інфраструктура, що на договірній основі з ТА "Дон Кіхот" приймає платежі у Покупців Сайту за Послуги, запропоновані на Сайті та/або в Додатку.

3. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ

3.1. Користувач/Замовник/Покупець повинен ознайомитися з цим Договором та підтвердити свою згоду з його умовами при замовленні будь-якої Послуги на Сайті та/або в Додатку.

3.2. Використання Платформи Donkihot.net та пов'язаних з ним сервісів означає, що Користувач повністю згоден із: умовами цього Договору; будь-якими поправками до даного Договору; викладеними на відповідних сервісах Сайту та/або Додатку; Правилами та Умовами придбання, використання і повернення Послуг, які в свою чергу підпорядковуються відповідним законам, нормативним актам та умовам Постачальників Послуг; політикою конфіденційності; політикою боротьби з шахрайством; Договором-офертою Постачальника Послуги, якщо такий присутній на обраному сервісі Сайту та/або Додатку, де Замовник здійснює бронювання, і який може бути запропонований Замовнику незалежно від його згоди з даним Договором Сайту та/або Додатку. Всі договори, інформація про які розташована на даному Сайті та/або в Додатку, укладаються Замовником безпосередньо з особами, що надають ці послуги; якщо Замовник не згоден із Договором, він має право відмовитися від користування сервісами та послугами Сайту та/або Додатку.

3.3. Обов'язкові умови використання Платформи Donkihot.net

Замовник підтверджує, що Замовнику 18 і більше років та Замовник має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю. Замовник буде користуватися цим Сайтом та/або Додатком виключно відповідно до даного Договору. Вся інформація, яку Замовник подає на цьому Сайті та/або в Додатку, є правдивою, точною, актуальною і повною. Замовник буде користуватися цією Платформою лише для того, щоб здійснювати бронювання/купівлю Послуг для себе або для інших фізичних осіб, від імені яких він має юридичне право діяти.

3.4. Засоби інформаційної підтримки супроводу замовлень, що здійснюються Платформою: ТА "Дон Кіхот" надає Замовникам можливість отримання консультацій у цілодобовому режимі з питань бронювання, оформлення, продажу, отримання, обміну або повернення Послуг. Для одержання даних консультацій слід звертатися до Служби підтримки. Легітимність електронних повідомлень: електронна пошта — це основний канал комунікації між Сайті та/або Додатком та Замовником/Покупцем. Замовник погоджується з тим, що всі отримані від Сайті та/або Додатку листи в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що і комунікація у фізичній роздрукованій формі.

3.5. Платформа може включати гіперлінки та посилання на інтернет сайти третіх осіб, які не контролюються ТА "Дон Кіхот" і надаються Замовникам виключно в інформаційних цілях.

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ

4.1. Для того, щоб скористатися послугами Платформи, Замовник в обов'язковому порядку повинен пройти процедуру реєстрації на Платформі. При реєстрації Замовником повинні бути вказані наступні дані: адреса електронної пошти (згодом може використовуватися як логін); прізвище, ім'я; контактний телефон (може використовуватися як логін).

4.2. Пароль генерується самостійно Замовником у процесі реєстрації на Платформі.

4.3. Створити обліковий запис на Платформі Замовник може двома способами: повна реєстрація через форму на Платформі та/або Експрес-реєстрація через форму на Платформі з використанням профілю у Facebook, Twitter, Telegram чи іншої системи, однак згодом Замовник зобов'язується надати всі вище перелічені дані.

4.4. Замовник має право вільно, у будь-який час користуватися доступом до своїх замовлень та персональної інформації, розміщеної на Платформі, використовуючи свою адресу електронної пошти (або свій номер мобільного телефону), що була вказана при створенні замовлення та свій пароль. За необхідності можна скористатися функцією відновлення пароля на Платформі.

4.5. Під час реєстрації та/або оформлення бронювання на Платформі Замовник погоджується: дотримуватися правил Договору, а також умов, передбачених Політикою конфіденційності, Політикою боротьби з шахрайством, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані в даний Договір; своєчасно оновлювати свої контактні дані, вказані в профілі реєстрації, слідкувати за їх точністю та актуальністю; зберігати в таємниці дані для авторизації на Платформі. Отримувати комерційну та маркетингову інформацію про туристичні послуги ТА "Дон Кіхот", за згодою Замовника.

4.6. Якщо у Користувача є свій обліковий запис на Платформі (розділ "Особистий Кабінет"), він матиме доступ до інформації свого облікового запису, а також нестиме повну відповідальність за будь-яке використання свого облікового запису. Будь-які дії, здійснені з розділу "Особистий Кабінет", з використанням облікових даних Замовника (email/телефон та пароль) вважаються виконаними Замовником особисто.

4.7. Замовник може відмовитися від використання Платформи, видаливши свої облікові дані та особистий обліковий запис "Особистий Кабінет". Запит на видалення повинен бути надісланий з електронної адреси, зареєстрованої на Платформі, на електронну пошту Служби підтримки: info@donkihot.net. Після видалення у Замовника не буде можливості відновити записи розділу "Особистий Кабінет" (включаючи список замовлень по всіх сервісах, накопичені бонуси, облікові дані). Ми залишаємо за собою право не видаляти дані, необхідні для нашої роботи.

4.8. ТА "Дон Кіхот" не несе відповідальності за точність та правильність інформації, наданої Замовником при реєстрації.

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: БРОНЮВАННЯ, КУПІВЛЯ, РОЗРАХУНКИ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. БРОНЮВАННЯ

5.1.1. Система бронювання містить наступну інформацію: доступні для бронювання об’єкти тимчасового розміщенням (наприклад, готелі, хостели), пакетні пропозиції, автобусні тури, включаючи інформацію про ціни, тарифи, тип кімнати/номеру тощо, розклад рейсів, норми перевезення, категорії та характеристики транспортних засобів (для транспортних послуг), дані про види транспортних засобів, наявність вільних місць, тарифи Перевізників та Постачальників Послуги, правила їх застосування, перелік запропонованих Послуг.

5.1.2. Зазначена інформація розміщується на Платформі у повній відповідності з тим, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми Постачальниками цих Послуг або їх повноважними представниками. Інформація в системі бронювання може бути в будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Замовнику пропонується використовувати систему бронювання в тому вигляді, в якому вона є на момент використання.

5.1.3. Здійснюючи бронювання через Платформу, Покупець зобов'язаний надати свою особисту персональну інформацію, вказану в п. 4.1. цього Договору; а також персональну інформацію Користувачів : прізвище, ім'я, по батькові (якщо є в документі), дані ідентифікаційних документів, дату народження, інформацію про стать, громадянство, контактні телефони.

5.1.4. При оформленні Замовлення Замовник повинен заповнити всі поля, вказані в Системі бронювання як "обов'язкові" для заповнення.

5.1.5. Зміна особистих даних будь-кого з в оформленому замовленні веде до втрати сили погоджених у Замовленні тарифів. Таким чином, Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміна тарифу, повернення грошей і ін.), пов'язані з його провинними діями з допущення помилок і неточностей у наданні особистих даних пасажирів.

5.1.6. Якщо Замовник Платформи створив бронювання та не оплатив його протягом граничного строку, таке бронювання буде автоматично скасоване системою протягом встановленого Постачальником Послуги терміну.

5.1.7. Якщо Послуга передбачає знижку для дітей та/або немовлят, вік дитини та немовляти повинен потрапити у відповідні вікові категорії, встановлені Постачальником Послуги, — "дитина" та "немовля" на час заселення в готель (check-in),здійснення посадки або іншого початку користування Послугою.

5.1.8. Користувачі, у яких прізвище та ім'я, зазначені у замовленні, не відповідають вказаним у посвідченні особи, до отримання Послуги не допускаються.

5.2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. КУПІВЛЯ

5.2.1. Послуга Платформи вважається виконаною належним чином і в повному обсязі після надсилання Покупцеві на його адресу електронної пошти, вказану ним при оформленні Замовлення, електронної версії бланку оплаченого замовлення встановленого зразка, яка є підставою для здійснення подорожі або отримання Послуги; та/або після відображення інформації про оплачене Замовлення та можливість завантажити бланк оплаченого замовлення в розділі "Особистий Кабінет" на Платформі; та/або після особистого отримання Замовником інформації про оплачене Замовлення.

5.3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.3.1. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати замовлення серед можливих для даного сервісу та виду Послуги.

5.3.1.1. Покупець має можливість сплатити за обраній ним сервіс або Послугу шляхом переказу коштів на розрахунковій рахунок ТА "Дон Кіхот", якщо це є можливим для даного сервісу та виду Послуги.

5.3.1.2. Покупець має можливість сплатити за обраній ним сервіс або Послугу банківською карткою, якщо це є можливим для даного сервісу та виду Послуги.

5.3.2. У випадку оплати обраної послуги банківською карткою Покупець уповноважує ТА "Дон Кіхот" та Постачальника Послуг або Електронну платіжну систему, зняти із вказаного ним банківського рахунку через обраний спосіб оплати повну вартість замовлення, вказану на Платформі, включно з комісіями, відповідними націнками платіжних систем, сумою можливої конвертації для всіх здійснених покупок.

5.3.3. Покупець несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентом банківської картки.

5.3.4. Покупець дає безумовну згоду на обробку своїх персональних платіжних даних.

5.3.5. При обраному способі оплати банківською карткою Покупець вказує платіжну інформацію, пов'язану з банківськими картками, а саме: номер картки, термін дії, CVV-код безпосередньо Електронній платіжній системі.

5.3.6. Платформа залишає за собою право відмовити Покупцеві у наданні послуг або додатково запитати копії документів власника картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по пластиковій картці, за допомогою якої було оплачене замовлення, може бути визнана шахрайською.

5.3.7. Відповідно до Постанови НБУ "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" від 30.04.2010 року № 223, операції з банківськими картками здійснюються власником картки або уповноваженою ним особою.

5.3.8. Щоб уникнути випадків різного роду неправомірного використання банківських карток при оплаті, всі Замовлення, оформлені на Платформі і оплачені банківською карткою, перевіряються Електронною платіжною системою. Згідно з Правилами міжнародних платіжних систем, з метою перевірки особи власника та його правомочності щодо використання картки, Замовник , що оформив таке Замовлення, зобов'язаний надати на надісланий Оператором запит дві сторінки паспорта власника банківської картки: розворот з фотографією, а також копію банківської картки з обох боків (номер картки необхідно закрити, крім останніх чотирьох цифр) електронною поштою у вигляді сканованих копій. У випадку не надання Замовником запитуваних документів у строк, зазначений у запиті ТА "Дон Кіхот" або наявності сумнівів щодо їх достовірності, ТА "Дон Кіхот" залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення.

5.3.9. Банківські комісії та комісії банківських карток: Якщо бронювання здійснюється за межами країни, в якій випущена банківська картка, банк може конвертувати суму оплати в місцеву валюту та зняти комісію за обмін валют, також може нараховуватися комісія за міжнародну операцію. Це означає, що сума, вказана у звіті про стан банківської картки, може бути у місцевій валюті, тому може фігурувати цифра відмінна від тої, яка була зазначена на підсумковій сторінці оплати за бронювання на Платформі. Банк або компанія, яка видала картку, може вважати бронювання міжнародної подорожі міжнародною транзакцією, оскільки ТА "Дон Кіхот" може передати оплату Послуги міжнародному Постачальнику подорожі. Курс обміну валют та сума комісії за міжнародну операцію визначаються тільки банком Покупця у той день, коли він обробляє транзакцію. Валютні курси базуються на різних джерелах, доступних публічно, і повинні використовуватися лише як рекомендація. Курс може бути неточний, і фактичний курс обміну може відрізнятися. Курс обміну оновлюється щодня.

5.3.10. Всі кошти, отримані від Замовника/Покупця, не належать на праві власності ТА "Дон Кіхот", є транзитними, і підлягають подальшому перерахуванню відповідно умов договорів укладених між ТА "Дон Кіхот" і Постачальниками послуги. Замовник ознайомлений з тим, що всі кошти, сплачені ТА "Дон Кіхот" за відповідну послугу належать Постачальнику відповідної послуги і ТА "Дон Кіхот" зобов'язане перерахувати їх Постачальнику послуги. Будь-які вимоги про повернення коштів, навіть якщо Замовник має право на їх повернення, мають бути адресовані безпосередньо Постачальнику послуги та/або через службу підтримки ТА "Дон Кіхот". ТА "Дон Кіхот" має право допомагати Замовнику в поверненні зазначених коштів, але не гарантує їх повернення. Повернення Замовнику сум за невикористаними (частково використаним) електронними ваучерами може здійснюватися тільки відносно електронних ваучерів, отриманих від ТА "Дон Кіхот" на підставі цього Договору.

Спосіб оплати готельних послуг визначається Постачальниками Послуг. Оплата готельних послуг може здійснюватися наступними способами:

5.3.10.1. Оплата (повна або часткова) банківською картою. Списання з карти Покупця в момент бронювання на Платформі повної або часткової вартості замовлених послуг здійснюється у валюті Постачальника послуги, при розбіжності валют списання і карти можлива конвертація.

5.3.10.2. Оплата на розрахунковий рахунок ТА "Дон Кіхот". Оплата послуг у гривнях здійснюється безпосередньо Замовником/Покупцем, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТА "Дон Кіхот" відповідно з виставленим Рахунком.

5.3.11. Фактична сума податків та зборів залежить від внутрішніх правил Готелю та його місця розташування. Курортні збори та інші обов'язкові збори, а також певні місцеві міські податки і збори, туристичні збори або збори за проживання в Готелі (якщо такі застосовуються), що підлягають стягненню із гостей безпосередньо в Готелі, не включаються до тарифів.

5.3.12. Користувач здійснює бронювання обраних Послуг по вартості, вказаній на Платформі.

5.4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. ПОВЕРНЕННЯ

5.4.1. Повернення коштів завжди здійснюється відповідно до чинного законодавства України, правил застосування тарифів, встановлених Перевізниками та Постачальниками Послуги.

5.4.2. Порядок опрацювання заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Покупцю регламентуються Особливостями повернення для кожного окремого конкретного сервісу, до якого належить придбана Послуга і доступні для ознайомлення в процесі бронювання даної послуги.

5.4.3. Служба підтримки Платформи має право вимагати у Покупця, що ініціює повернення, скан-копії додаткових документів: персональних ідентифікуючих документів, заяв, довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, копію долоні лівої руки а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань.

6. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ ПЛАТФОРМИ

6.1. БРОНЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ

6.1.1. Платформа надає Замовникам можливість бронювання послуг об’єктів тимчасового розміщення (надалі Готелі) та/або транспортних перевезень. Юридичні відносини щодо надання готельних послуг та/або послуг перевезення виникають безпосередньо між Постачальником Послуги та/або об’єктом тимчасового розміщення та Замовником.

6.1.2. Спірні питання із об’єктами тимчасового розміщення Замовник може вирішувати, звернувшись до служби підтримки Постачальника Послуги або Платформи, за контактами, вказаними в його електронному ваучері бронювання.

6.1.3. ТА "Дон Кіхот" іноді може надавати/відображати на Платформі нижчі тарифи на певний період перебування в Готелі, автобусні тури, однак такі тарифи можуть мати спеціальні обмеження та правила при відміні/внесення змін, штрафні санкції або додаткові умови повернення коштів за здійснене бронювання, які вказані у розділі Умови Скасування. Щоби ознайомитися з даними правилами Замовник має самостійно перевіряти детальну інформацію про опис об"єкта бронювання, тарифів та інших умов до початку бронювання.

ТА "Дон Кіхот" має право надати знижку - за свій рахунок - для учасників своєї закритої групи користувачів у рамках маркетингової кампанії або для всіх Замовників Платформи.

6.2. БРОНЮВАННЯ

6.2.1. Правила користування сервісом бронювання вказуються на Платформі на сторінці відповідного об’єкта тимчасового розміщення в процесі бронювання, включаючи порядок скасування бронювання, правила, які діють у випадку не заїзду (no-show) а також усі додаткові умови та правила (надання готельних послуг та/або послуг перевезення) об’єкта тимчасового розміщення, які можуть бути застосовані до Замовлення/Бронювання Замовника.

6.2.1.1. Замовник погоджується, що ТА "Дон Кіхот" надає Послугу з використання сервісу бронювання у відповідності до умов партнерських/агентських/субагентських договорів з Постачальниками Послуг.

6.2.1.2. Послуга бронювання вважається наданою після надсилання на електронну пошту Покупця Електронних Ваучерів, за стандартом ТА "Дон Кіхот" або Постачальника Послуги.

6.2.1.3. Тип тарифу, умови анулювання/скасування, внесення змін у бронювання, комплекс послуг, що входять у замовлення, послуги, запропоновані готелем за додаткову плату, визначаються умовами бронювання та вказуються при бронюванні готелю на Платформі.

6.2.1.4. Підтверджуючи бронювання послуг, Замовник підтверджує, що він погоджується з умовами бронювання, вартістю та умовами надання послуг, доступним способом оплати та приймає такі умови.

6.3. ПОВЕРНЕННЯ, ЗМІНИ, НЕЗАЇЗД

6.3.1. Скасувати бронь Покупець може на Платформі в розділі "Особистий кабінет". З Покупця може бути стягнутий штраф за скасування/зміну бронювання/незаїзд, що визначається умовами бронювання.

6.3.2. Обробка заявки на повернення і безпосереднє повернення коштів Покупцю знаходяться виключно в компетенції Постачальника послуги, і проводяться за правилами та у строки, встановлені останнім.

6.3.3. Зробити запит на зміни в замовленні Покупець може, звернувшись до служби підтримки Постачальника Послуги та/або Платформи, за контактами, вказаними в його електронному ваучері бронювання.

6.3.4. ТА "Дон Кіхот" не несе відповідальності за повернення коштів Постачальником послуги Покупцеві, можливість внесення змін до замовлення та інші операцій із бронюванням.

6.3.5. Умовами бронювання може бути передбачено штраф за не заїзд в Готель та/або неможливістю скористання послугою (послугами). У випадку здійснення передоплати чи преавторизації банківської картки, Покупцю буде повернуто/розблоковано вартість замовлення за вирахуванням штрафу.

6.3.6. Повернення коштів за вирахуванням усіх погоджених при здійсненні бронювання штрафів та сервісних зборів Постачальників послуг здійснюється відповідно до обраного Замовником способу оплати за послуги, Замовник зобов’язаний заповнити заяву на повернення коштів, надану у розділі "Скасування бронювання".

6.4. АВІАКВИТКИ

6.4.1. Бронювання авіаквитків на регулярні перевезення.

6.4.1.1. Для кожного авіаквитка і відповідного йому рейсу можуть бути передбачені особливі додаткові умови, що стосуються тарифів, застосованих до авіаквиткa. Приміром, в залежності від ціни та авіакомпанії, квиток може не підлягати анулюванню та/або при скасуванні замовлення неможлива компенсація витрачених коштів, або мати на увазі додаткові обмеження щодо маршруту або відшкодувань.

6.4.1.2. Користувач несе особисту відповідальність за дотримання всіх договірних умов, передбачених авіакомпанією, щодо часу реєстрації, підтвердження рейсів та інших питань а також за дотримання правил міжнародних авіаперевезень, з якими Замовник/Покупець/Користувач зобов’язаний самостійно ознайомитися за посиланням: https://www.iatatravelcentre.com/

Послуга "Бронювання та/або покупка" авіаквитків дозволяє Замовнику бронювати та оплачувати обрані Замовником на Платформі пропозиції Постачальників послуг, які є юридичними особами партнерами ТА "Дон Кіхот" та не контролюються нами. Використання Замовником послуги бронювання авіаквитків, а також збір, опрацювання та зберігання будь-яких персональних даних (включаючи платіжні реквізити), наданих Замовником в рамках цього сервісу, регулюються умовами надання послуг та політикою конфіденційності відповідного Постачальника послуг. Замовник вступає в прямі юридичні відносини з Постачальником послуги та у випадку виникнення будь-яких проблем с транзакціями та/або бронюванням (покупкою), має вирішувати будь-які питання з бронювання та/або покупки з Постачальником послуги.

6.4.2. Бронювання авіаквитків на чартерні перевезення.

До послуги бронювання нетипових чартерних перевезень, застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними умовами чартерних програм, які надаються відповідними Постачальниками послуг. Тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається. При відмові Замовника від бронювання, незалежно від дати відмови, вартість за авіаквитки на чартерні рейси, продані за тарифами перевізника та/або Постачальниками послуг, які не передбачають можливість повернення сум ("No Refund"), може стягуватися у розмірі до 100% від вартості авіаквитка.

ТА "Дон Кіхот" не несе відповідальності за відміну рейсу чи зміни часу відправлення/прибуття рейсу, пункту призначення авіарейсів і пов'язаних з цим змін програми туру, зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг. При цьому на Постачальника послуг поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника та іншими нормативними актами в сфері перевезень. Час відправлення/прибуття авіарейсу може змінюватись не більш ніж на 24 години. Замовник зобов’язаний самостійно перевіряти інформацію щодо можливих змін у розкладі таких авіаперевезень на сайті Постачальника послуги, який надається у електронному квитку (E-Charter) та/або за номером рейсу на сайті фактичного перевізника.

У випадку зміни вартості туристичних послуг, що пов’язані з підвищенням цін на авіаквитки, зборів за пальне авіакомпанією-перевізником, такс, зборів аеропортів та інших послуг до 5 % вартості, Постачальник Послуги має право виставити рахунок на доплату, що підлягає оплаті протягом 2-х банківських днів. У разі не оплати відповідного рахунку у вказаний строк, цей Договір розривається, а внесена раніше оплата повертається Замовнику після утримання Постачальником послуги та Електронною платіжною системою усіх понесених витрат.

6.5. БРОНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ.

Туристичний Продукт - попередньо розроблений Постачальником Послуги комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Відповідно до цього Договору Постачальник Послуги зобов’язується відповідно до бронювання Замовника, надати комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), надати інформаційно-консультаційні послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

Бронювання здійснюється на Платформі та в системі бронювання Постачальника Послуг відповідно до листа бронювання, оформленого за встановленою ТА "Дон Кіхот" формою. Вся інформація, стосовно Постачальника Послуги надається Замовнику у підтвердженні бронювання та/або Електронному Ваучері на вказану Замовником електронну адресу. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитися з відповідними правилами.

6.5.1. Порядок бронювання турів та порядок розрахунків.

6.5.1.1. Замовник здійснює замовлення Туристичного Продукту шляхом заповнення Форми замовлення у системі бронювання на Платформі.

6.5.1.2. Після оформлення Форми замовлення в системі бронювання, вона підлягає обробці Постачальником Послуги. За результатом обробки Замовнику направляється підтвердження замовлення у вигляді підтвердження бронювання та рахунку або відмова у підтвердженні замовлення.

6.5.1.3. Підтверджуючи заявку, ТА "Дон Кіхот" пропонує Замовнику на вибір зручний для нього варіант оплати вартості Туристичного Продукту, а також формат виписки рахунку, який направляється на зареєстровану в системі бронювання електронну адресу Замовника.

6.5.1.4. У випадку зміни вартості туристичних послуг, що пов’язані з підвищенням цін на авіаквитки, туристичний продукт, зборів за пальне авіакомпанією- перевізником, такс, зборів аеропортів та інших послуг до 5 % вартості, обумовленої цим Договором, Постачальник Послуг має право виставити рахунок на доплату, що підлягає оплаті протягом 2-х банківських днів. У разі не оплати відповідного рахунку у вказаний строк, цей Договір розривається, а внесена раніше оплата повертається Замовнику після утримання Постачальником Послуги витрати на створення туристичного продукту, що дорівнює розміру компенсації витрат Постачальника Послуги у зв’язку з розірванням цього Договору (ануляції) та компенсації витрат сервісного збору Електронної Платіжної Системи та агентської винагороди ТА "Дон Кіхот".

6.5.1.5. Початком туристичного обслуговування вважається час вильоту літака міжнародного рейсу та/або автобусного відправлення. Перевізник має право змінити час відправлення/прибуття транспортного засобу не більш ніж на 24 години, на Постачальника Послуг поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами перевезень пасажирів і багажу та іншими нормами/актами в сфері перевезень.

6.5.1.6. Оплата Туристичного Продукту повинна бути здійснена відповідно до умов, які розміщенні на Платформі або відповідно до умов, які зазначені в підтверджені бронювання, та відображені ТА "Дон Кіхот" та/або Постачальником Послуги в листі бронювання.

6.5.7. У разі нездійснення (відсутності) оплати за Туристичний Продукт (туристичні послуги) згідно умов передбачених цим Розділом, або в строк зазначений у листі бронювання, бронювання автоматично анулюється, а збитки Постачальника Послуги та ТА "Дон Кіхот" покладаються на Замовника.

6.5.2. Умови відмови/скасування від Туристичного Продукту

6.5.2.1. Замовник має право відмовитись від виконання цього Договору до початку туристичної подорожі за умови відшкодування Постачальнику Послуги та ТА "Дон Кіхот" фактично понесених ними витрат на створення туристичного продукту і забезпеченню надання його Замовнику. Заява про відмову Замовника від туристичних послуг в письмовій формі приймається Постачальником Послуги до виконання з дня отримання такої заяви.

6.5.2.2. У випадку бронювання Туристичного Продукту за один, два чи три календарні дні до початку подорожі, Замовник зобов’язаний сплатити повну вартість Туристичного Продукту в момент направлення заявки.

6.5.2.3. Усі види платежів по даному Договору проводяться в національній валюті України - гривні.

6.5.2.4. Замовник/Користувач/Покупець , що на дату повної оплати загальна вартість Туристичного Продукту (туристичної послуги) може бути змінена в залежності із змінами курсу гривні по відношенню до долара США чи Євро, оскільки загальна вартість Туристичного Продукту (туристичної послуги) визначається шляхом множення вартості послуг, встановленої Постачальником Послуг , на відповідний внутрішній комерційний курс на дату фактичної оплати, у разі збільшення/зменшення курсу гривні по відношенню до долара США чи ЄВРО вартість неоплаченого або неповністю оплаченого Туристичного Продукту (туристичної послуги), пропорційно збільшується/зменшується, тільки у строки передбачені умовами оплати туру, які зазначені в підтвердженні бронювання.

Курс гривні по відношенню до долара США чи ЄВРО визначається датою рахунку, виставленого ТА "Дон Кіхот". При порушенні термінів сплати, які зазначені в рахунку, у разі збільшення комерційного курсу Постачальника Послуги вартість неоплаченого або неповністю оплаченого Туристичного Продукту (туристичної послуги) пропорційно збільшується.

При відмові Замовника від туру, який припадає на період, визначений партнерами як "високий сезон", утримуються витрати понесені Постачальником Послуги та ТА "Дон Кіхот" у розмірі, що не перевищує 100% вартості замовлених послуг незалежно від дати бронювання.

6.5.2.5. При відмові Замовника від Туристичного Продукту або від авіаперевезення, питання повернення коштів за авіаперевезення вирішується відповідно до правил та тарифів авіакомпанії. У випадку, якщо до складу туристичного продукту входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, до Замовника застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. Тариф авіаквитків на регулярні та чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається. При відмові Замовника від туру, незалежно від дати відмови, вартість за авіаквитки на чартерні та на регулярні рейси продані за тарифами перевізника, які не передбачають можливість повернення сум ("No Refund"), може стягуватися у розмірі до 100% від вартості авіаквитка.

6.5.2.6. Не з’явлення Замовника/Покупця/Користувача до місця початку надання туристичних послуг в належний час вважається відмовою від туристичного продукту. У випадку неявки на рейс (no show) з будь-яких причин або у випадку інших перешкод здійснити подорож, які не залежать від ТА "Дон Кіхот" та/або Постачальника Послуги, з Замовника утримуються витрати у розмірі, що не перевищує ста відсотків від вартості туру.

6.5.2.7. Зміна імен та/або прізвища Замовника/Покупця/Користувача, строків туру, готелю, типу номеру та інших змін у заброньованому турі за ініціативою або вини Замовника вважається відмовою від Туристичного Продукту. У такому випадку з Замовника утримуються до ста відсотків від вартості туру.

6.5.2.8. Постачальник Послуги має право відмовитись від виконання Договору за умови відшкодування Замовнику сплачених коштів, крім випадків коли це відбулось з вини Замовника. Відмова від виконання Договору з боку Постачальника Послуг до початку реалізації туристичного продукту не може бути підставою для пред’явлення з боку Замовника вимоги про відшкодування моральної шкоди.

6.5.2.9. У випадку невиконання умов цього Договору з боку Постачальника Послуги, Замовник має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги.

6.5.2.10. У випадку прийняття консульською установою чи іншим повноважним органом держави слідування Замовника рішення про відмову у видачі йому в’їзної візи з будь-яких причин, такий випадок вважається ануляцією заброньованих туристичних послуг, внаслідок чого застосовуються умови відмови від Туристичного Продукту та/або його ануляції.

6.5.2.11. У випадку дострокового припинення Замовником терміну перебування в турі, та/або невикористання замовлених послуг з будь-яких причин, Постачальник Послуг та ТА "Дон Кіхот" не несе відповідальності за такі дії Замовника та не повертає сплачені ним грошові кошти за Туристичний Продукт.

6.5.2.12. У випадку розірвання Договору з Замовником у зв’язку з виникненням на території країни тимчасового перебування ситуацій, пов’язаних з загрозою безпеки туристів, як то: епідемії, терористичні акти, стихійні лиха та інші подібні обставини, не визнані офіційно форс-мажорними, Замовник компенсує Постачальнику Послуг та ТА "Дон Кіхот" збитки у розмірі вартості послуг по обробці Замовлення, а також витрати з оплати штрафних санкцій постачальникам туристичних послуг, якщо вони були виставлені Постачальнику Послуги .

6.5.2.13. У разі нездійснення (відсутності) оплати за туристичний продукт (туристичні послуги) згідно умов, передбачених цим Розділом, або в строк зазначений у підтвердженні бронювання, таке бронювання автоматично анулюється, а збитки Постачальника Послуг та ТА "Дон Кіхот" покладаються на Замовника.

6.5.2.14. Інформація про розміри стягнень за відмову Замовника від туру розміщується на Платформі а також офіційному сайті Постачальника Послуг, з якою Замовник повинен самостійно ознайомлюватися. Підписання цього договору підтверджує згоду Замовника з розмірами стягнень за відмову від заброньованого Туристичного Продукту.

6.6. СТРАХУВАННЯ

6.6.1. Правила страхування, в тому числі правила користування сайтом при укладенні договору страхування, способи оплати, порядок розірвання договору, анулювання страхового полісу та інші умови надання послуги є невід’ємною частиною договору публічної оферти і відрізняються залежно від обраної Замовником страхової компанії. З ними можна ознайомитися за посиланням: https://erv.ua/ua/

6.6.2. Умови договору страхування, який буде укладений зі страховою компанією, страхові пакети, дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку є невід’ємною частиною Правил страхування та визначаються безпосередньо страховою компанією.

7.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГИ

7.1 ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГИ

7.1.1. Отримання від Замовника необхідних документів та інших персональних даних, які використовуються Постачальником Послуги з метою бронювання Туристичного продукту, проведення належної підготовки до його реалізації, оформлення проїзних та інших документів, необхідних для надання туристичних послуг.

7.1.2. Відшкодування Замовником шкоди, заподіяної Постачальнику Послуги неправомірними діями та/або відмовою від туру.

7.1.3. При бронюванні турів, які мають спеціальні умови бронювання, Постачальник Послуги має право вимагати від Замовника передплату за замовлений туристичний продукт у вигляді авансового платежу, який сплачується протягом 1-го банківського дня після бронювання та/або за допомогою Електронної Платіжної системи, шляхом блокування необхідних коштів на банківському рахунку Покупця. У разі ануляції заявки на бронювання (відмови Замовника від туристичних послуг), кошти сплачені по такому рахунку не повертаються.

7.1.4. У разі порушення Замовником строків оплати вартості туристичного продукту Постачальник Послуг має право скасувати відповідне бронювання у будь-який час після закінчення терміну оплати (передплати) туристичного продукту (туристичних послуг) зі стягненням з Замовника витрат Постачальника Послуги в розмірах, визначених Постачальником Послуги.

7.2.ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГИ

7.2.1. Здійснити бронювання туристичних послуг та надати замовлені туристичні послуги, у повному обсязі, в кількості, якості та у визначені у відповідному бронюванні строки, за умови повної оплати вартості туристичного продукту Замовником у вказані при здійсненні цього бронювання строки.

7.2.2. Постачальник Послуги зобов’язаний інформувати Замовника шляхом розміщення на сайті Постачальника Послуги інформації про права та обов'язки Сторін договору, надати повну і достовірну інформацію про організацію, умови страхування, правила перетину державного кордону, про порядок та умови перебування за кордоном, а також надати Туристу всю необхідну інформацію згідно із статтями 19(1), 20 Закону України "Про туризм", яка розміщена на сайті Постачальника Послуг та є невід’ємною частиною цього Договору.

7.2.3.Умови договору страхування та пов’язана інформація, розміщена на сайті Постачальника Послуги та/або на сайті Страхової компанії. Страхування туристів, яким на момент бронювання або початку подорожі виповнюється більш ніж 75 років, Постачальником Послуги не здійснюється. Замовник вправі застрахувати втрати спричинені відмовою консульством (посольством) у відкритті візи.

7.2.4. За умови оплати повної вартості туристичного продукту Замовником, Постачальник Послуги зобов’язаний забезпечити Замовника необхідними документами на Туристичний Продукт, які посвідчують право Замовника на отримання туристичних послуг, а саме: проїзні документи (Електронні Квитки), Електронний Ваучер, страхові поліси, та інші документи, необхідні для надання Замовнику Туристичного Продукту шляхом направлення їх на електронну пошту, вказану Замовником.

7.2.5. Інформувати Замовника про зміни умов туру, його тривалості та програми шляхом повідомлення електронною поштою та/або по телефону негайно після того, як це стало відомо Постачальнику Послуги.

7.2.6. Постачальник має право у виключних випадках неможливості розміщення Замовника змінювати передбачені відповідним бронюванням готелі на готелі такої ж або вищої категорії без утримання додаткової плати.

7.2.7. У випадку неможливості виконання Постачальником Послуги умов, що викладені в листі бронювання, Замовнику повернути усі сплачені ним грошові кошти за Туристичний Продукт, за виключенням сервісних зборів Електронних Платіжних Систем та/або агентської винагороди ТА "Дон Кіхот".

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

8.1. ПРАВА ЗАМОВНИКА.

8.1.1. Отримання необхідної і достовірної інформації, встановленої законодавством, а також інформації про хід виконання Постачальником Послуги замовлення на туристичний продукт.

8.1.2. Отримання інформації про наявність у Постачальника Послуги ліцензії на туроператорську діяльність, банківської гарантії, інших необхідних дозвільних документів, необхідних відповідно до чинного законодавства України на сайті відповідного Постачальника Послуги, вказаного у підтверджені бронювання та/або Електронному Ваучері.

8.1.3. Належне надання Туристичного Продукту (туристичних послуг), замовленого та оплаченого у відповідності з цим договором.

8.2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.2.1. Ознайомитись з інформацією, розміщеною на сайті Постачальника Послуг, з умовами цього Договору, Правилами бронювання турів, Правилами відмови від Туристичного Продукту дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі, прийняти замовлені послуги за умови їх повної оплати. Якщо Замовник не згодний з умовами відповідного Постачальника Послуг щодо умов відміни бронювання Туристичного Продукту, він не має права укладати цей Договір.

8.2.2. При бронюванні послуг для іноземних громадян передавати копію багаторазової української візи та копію візи країни туру туристів нерезидентів України.

8.2.3. Забезпечити дотримання законодавства держави тимчасового перебування, в т.ч. митних, імміграційних, санітарних, протипожежних та інших правил, норм поведінки, громадського порядку, вимог культури і релігії, правил користування туристичними послугами, правил перебування в готелях та інших об'єктах розміщення, також відшкодовувати Постачальнику Послуг збитки, завдані неправомірними діями Замовника, включаючи випадки незаконної імміграції, порушення візового режиму, порушення правил повітряних перевезень, тощо.

8.2.4. Забезпечити виконання вимог дипломатичної установи (імміграційної служби) щодо особистого візиту Замовника для співбесіди або з іншої причини в разі потреби, про що Постачальник Послуги повідомляє Замовника.

8.2.5. Компенсувати в документально підтвердженому розмірі збитки, заподіяні Постачальнику Послуг внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, в т.ч., але не обмежуючись зняттям Замовника з рейсу, накладенням штрафу, у зв’язку з неналежним оформленням документів для перетину державного кордону України, країни подорожі, проблемами проходження прикордонного (паспортного), митного та інших видів контролю в аеропорті відправлення та прибуття; внаслідок порушення правил поведінки, громадського порядку, законів, що діють на території країни тимчасового перебування, при відмові посольства та імміграційної служби у видачі в'їзних віз, Замовнику та/ або при зміні замовлення.

Про зазначені збитки Постачальник Послуги повідомляє Замовника за допомогою системи бронювання ТА "Дон Кіхот" та/або інших засобів інформування (телефон, електрона пошта, лист).

8.2.6. Оплатити фактично понесені Постачальником Послуги витрати у випадку відмови від даного Договору до та після початку поїздки згідно умов бронювання, які зазначаються в листі бронювання.

8.2.7. Дотримуватись часу, зазначеного в документах на тур, та правил особистої безпеки під час подорожі, та прибути до аеропорту не пізніше ніж за 3 години до вильоту.

8.2.8. Мати оформлені належним чином документи для виїзду/в’їзду з/до країни подорожування (у тому числі належним чином оформлений паспорт з відповідним терміном дії та належним чином оформлену візу країни подорожування та/або транзитної країни, як що це встановленого компетентними органами цієї країни), документи необхідні для перетину кордонів дітьми до 18 років. Перевірити правильність оформлення документів, виданих Постачальником Послуг, так як Замовник несе повну відповідальність за дійсність наданих документів та відомостей про Замовника/Користувача/Покупця, що з ним подорожують.

Консульський збір за оформлення віз до країни з візовим режимом перетину кордону Замовник сплачує самостійно на умовах, які зазначені на сайті Постачальника Послуги.

8.2.9. При перебуванні у турі дотримуватись вказівок гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (виїзду) рейсів та часу початку реєстрації.

8.2.10. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та інших місцях перебування під час поїздки, покрити з власних коштів витрати чи збитки, спричинені в результаті неправомірних дій Замовника та/чи осіб, що з ним подорожують.

8.2.11. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Замовник.

8.2.12. Для візових напрямків мати відповідну в’їзну візу, при цьому відповідальність за дійсність такої візи покладається на Замовника.

8.2.13. При бронюванні Туристичного Продукту Замовник погоджується бути застрахованим Постачальником Послуги на період туристичної поїздки на умовах Страхової компанії – партнера Постачальника Послуги, який забезпечує Замовника страхуванням при здійсненні поїздки на основі договору зі страховою компанією відповідно до ст.16 ЗУ "Про туризм", що передбачає обов’язкове (медичне та від нещасного випадку).

8.2.14. У випадку настання страхового випадку, Замовнику необхідно звернутись безпосередньо до страхової компанії за телефонами, вказаними у страховому полісі-договорі, та діяти в порядку передбаченому умовами страхового полісу.

8.2.15. В разі придбання Туристичного Продукту за цим Договором однією особою на користь інших осіб, така особа (Замовник), що укладає цей Договір на користь Користувача/Покупця, що також мають статус Замовника, акцептом цього Договору підтверджує і погоджується, що Замовник уклав Договір від свого імені та імені Користувача/Покупця і гарантує Постачальнику Послуг , що наділений необхідними повноваженнями вчиняти правочини від імені та в інтересах Користувача/Покупця, ознайомлений з умовами Договору та повідомив його умови.

8.2.16. Самостійно обов‘язково уточнювати номер рейсу та розклад за добу до вильоту.

8.2.17 Самостійно перевіряти свою електрону пошту та сайт відповідного Постачальника Послуг та відслідковувати інформацію пов’язану зі заброньованим Туристичним Продуктом.

9. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

9.1. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАМОВНИКА

9.1.1. Замовник має право:

9.1.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами та довідково-інформаційними розділами Платформи з метою вибору, покупки або вивчення доступних маршрутів, цін, видів, складу та умов надання Послуг.

9.1.1.2. Користуватися інформаційно-консультаційними послугами Служби підтримки Платформи.

9.1.1.3. Здійснювати покупку Послуги для третіх осіб, від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений належним чином даними особами на здійснення вибору і покупки Послуги, а також на надання їх персональних даних, необхідних для оформлення Послуги.

9.1.2. Замовник зобов'язаний:

9.1.2.1. Своєчасно повідомити усіх Користувачів про Правила та Умови, які стосуються бронювань покупок/умов використання Послуги, оформленої Покупцем для них або від їхнього імені, включаючи всі діючі правила і обмеження.

9.1.2.2. Виконувати положення та умови покупки, встановлені будь-ким з Постачальників, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, виплатою всіх сум у відповідний час та відповідно до встановлених тарифів, правил та обмежень Постачальника.

9.1.3. Замовник та Користувачі несуть відповідальність, повідомлені і усвідомлюють, що:

9.1.3.1. Будь-яке порушення будь-яких Правил та умов Договору, а також обмежень Постачальника може призвести до анулювання бронювань/замовлень, відмови в доступі до куплених Послуг, без повернення коштів, виплачених за замовлення, та/або дебетування Платформою рахунку Замовника на суму збитку, понесеного в результаті такого порушення.

9.1.3.2. Всі етапи створення Замовлення: вказування маршрутів і дат, вибір рейсів, внесення даних, вибір методів оплати та інше — це виключно самостійний вибір Замовника. Замовник несе повну відповідальність за коректність даних, що вводяться ним при бронюванні. Внесена Замовником/Покупцем інформація автоматично фіксується в системі бронювання, у внутрішній базі Постачальників послуг, а також у системі ТА "Дон Кіхот" для подальшого формування Замовлення.

9.1.3.3. Замовник/Користувач/Покупець несе одноосібну відповідальність за дотримання умов та Правил обраного Постачальника.

9.1.3.4. Замовник/Користувач/Покупець несе повну відповідальність за наявність і коректне оформлення документів, віз, необхідних для перетину кордону країн транзиту та прибуття. Термін дії паспорта та інших документів Замовника повинен відповідати вимогам приймаючих країн.

9.1.3.5. Замовник/Користувач/Покупець несе повну відповідальність за своєчасне надання ТА "Дон Кіхот" своїх візових та адресних даних про місце проживання у пункті призначення для внесення інформації в оплачене бронювання, якщо це вимагає Постачальник послуги.

9.1.3.6. Замовник/Користувач/Покупець самостійно несе відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей.

9.1.3.7. Шахрайство (або його спроби) при покупці Послуги на Платформі може призвести до проблем при отриманні віз при безпосередній реєстрації на рейс і т.п.

9.1.3.8. Шахрайство (або його спроби) з банківськими кредитними картками тягнуть за собою відповідальність, відповідно до чинного Законодавства.

9.2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА "Дон Кіхот"

9.2.1. ТА "Дон Кіхот" МАЄ ПРАВО:

9.2.1.1. На свій розсуд, у будь-який момент вносити будь-які зміни на Платформі без спеціального повідомлення або попередження Замовників : додавати нові та/або скорочувати наявні Послуги Постачальників послуг, доступні на Платформі сервіси і функціонал; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати/вилучати методи оплати, доступні Замовникам для оплати Замовлень на Платформі.

9.2.1.2. Без повідомлення Користувачів призупинити надання Послуг на Платформі з метою проведення технічних робіт.

9.2.1.3. Виправляти будь-які помилки у вартості Послуг на Платформі та/або у створених замовленнях (оплачених та неоплачених), заброньованих по невірній ціні. В даному випадку, якщо це можливо, Покупцеві буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювати бронювання без стягнення штрафу.

9.2.1.4. На свій власний розсуд, відмовляти кому-небудь в доступі до Платформи та запропонованих Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Замовника.

9.2.1.5. Виконувати дії, регламентовані Політикою боротьби з шахрайством.

9.2.1.6. Збирати інформацію про замовлення Замовника на Платформі з метою повідомлення Замовника про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на сайті.

9.2.1.7. Пропонувати Замовнику платні або безкоштовні додаткові Послуги, наприклад, послугу повідомлення про затримку або скасування рейсу у вигляді СМС; послугу рекомендації по вибору готелю при пошуку авіаквитків; послуги страхування та інші. Залежно від кроку діалогу бронювання, на якому пропонується додаткова Послуга, її вартість або включається в загальну вартість Замовлення, або пропонується до оплати окремо.

9.2.2. ТА "Дон Кіхот" ЗОБОВ’ЯЗАНЕ:

9.2.2.1. Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Платформи належним чином.

9.2.2.2. Інформувати Покупця про зміну переліку Послуг або про неможливість виконати оплачену Послугу, за умови, що Постачальник Послуг своєчасно проінформували про це Сторону ТА "Дон Кіхот".

9.3. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.3.1. ТА "Дон Кіхот" не виступає співпостачальником Постачальника Послуги, Послуга якого була обрана Замовником і не бере участі в спорах між Замовником та Постачальником Послуги або Компанією, що надає послугу.

9.3.2. ТА "Дон Кіхот" не надає юридичних послуг і не представляє інтереси Замовника перед Постачальниками Послуг, а також іншими особами.

9.3.3. Користувач повинен знати, що Служба підтримки Платформи не обробляє листи, відправлені Користувачем на електронну адресу noreplay@donkihot.net, навіть якщо з цієї адреси було отримано повідомлення від Платформи.

9.3.4. Ні за яких обставин ТА "Дон Кіхот" не несе відповідальності і не надає відшкодування, а також не гарантує точності і відмовляється від усіх зобов'язань за які би там не було помилки або інші неточності, упущення, заяви, гарантії, порушення або недбалість, що стосуються товарів і послуг усіх без винятку Постачальників Послуг, доступних на Платформі (включаючи ціни, схеми місць, фотографії, перелік, опис Послуг, статистичні дані тощо), оскільки більша частина даної інформації надається відповідними Постачальниками; або за різного роду тілесні ушкодження, смерть, пошкодження власності або інший збиток чи додаткові витрати в результаті вищеперерахованого; за збитки та втрати, понесені в процесі поїздок в різні точки світу. Незважаючи на компетентність та ретельний відбір Постачальників послуг, Платформа не має можливості здійснювати тотальну незалежну перевірку наданої Постачальниками послуг інформації, однак ТА "Дон Кіхот" докладе максимум зусиль, аби забезпечити надання Послуги Покупцеві/Замовнику повною мірою; у разі затримок, відмін, зміни маршруту, надмірного бронювання, недоглядів, форс-мажорних обставин або інших причин, які знаходяться поза нашим прямим регулюванням, за збитки або будь-які додаткові витрати Користувачів внаслідок дій будь-якого уряду або влади; за незручності та втрати, отримані в результаті надання недостовірної інформації при користуванні Платформою; за не доставку системами зв'язку та несвоєчасне прочитання/або не прочитання клієнтом СМС, а також за своєчасну перевірку Замовником своєї електронної поштової скриньки, зазначеної при створенні Замовлення, на яку може бути відправлена інформація, що стосується створених на Платформі замовлень; у разі недбалого ставлення Замовника до безпеки та захисту його персональних даних. Якщо треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних Замовника, що заподіяло збитки Замовнику; за якість різних каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Замовника до Послуг або оператора служби підтримки. І якщо внаслідок поганого зв'язку стався збій при виборі Послуги, оформленні, або при оплаті Замовлення.

9.3.5. ТА "Дон Кіхот" не несе перед Замовником відповідальності у разі повної або часткової непрацездатності Платформи та її компонентів протягом якого-небудь часу, а також за відсутність можливості доступу Замовника до Сайту та/або Додатку або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути: змінені без повідомлення Замовника , обмежені за часом, наявністю місць і термінів попереднього Замовлення, датами подорожі, термінами мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних днів і свят, сезонним коливанням цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та/або піддані іншим змінам, умовам і обмеженням.

9.3.6. ТА "Дон Кіхот" не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме: у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, наданих Замовником , або порушення Замовником умов цього Договору чи вимог до документів; за дії перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення авіарейсів та інших транспортних засобів, зміна вартості квитків, вилучення тарифу з продажу, ануляція неоплачених або оплачених бронювань), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, цінностей та документів пасажирів протягом усього терміну їхньої поїздки. У цих випадках відповідальність перед пасажирами несуть авіаційні перевізники відповідно до міжнародних правил та чинного законодавства України. Претензії пасажирів розглядаються перевізниками на основі законодавства України та правил міжнародних перевезень; за дії митних та імміграційних властей; за обмеження права пасажира на виїзд з України чи іншого пункту відправлення компетентними органами відповідної країни; за дії консульств іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову або зміну строків видачі в'їзних віз; за наслідки порушення пасажиром митних і прикордонних формальностей, правил проїзду і провезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки в країні тимчасового перебування; за відсутність у пасажира проїзних документів, отриманих від ТА "Дон Кіхот"; за неявку або спізнення пасажирів на реєстрацію рейсу; за невиконання пасажирами встановлених перевізником правил поведінки на борту літака; за відсутність у пасажирів оформлених закордонних паспортів до моменту початку поїздки, відповідних документів, що регулюють питання виїзду неповнолітніх віком до 18 років; за справжність і правильність оформлення документів Замовника/Користувача/Покупця (достовірність відомостей, які вони містять).

9.3.7. Замовник (Користувач) підтверджує та гарантує, що він ознайомлений і згоден: з вимогами до оформлення та наявності документів, необхідних для здійснення поїздки, і приймає на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних документів для поїздки. Замовнику слід самостійно ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, в яку він прямує, в тому числі вимоги до оформлення документів, необхідних при виїзді і прибутті, необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в'їзді в країну з безвізовим режимом для громадян країни, що має відповідну угоду з Україною, або дотримання інших необхідних для в'їзду вимог (наявність медичного страхування для виїжджаючих за кордон, підтвердження наявності достатньої кількості коштів і т.д.), необхідність оформлення інших документів для виїзду неповнолітніх віком до 18 років, тварин, дозволів на вивіз зброї, художніх цінностей та інших дозволів і погоджень.ТА "Дон Кіхот" не несе відповідальності за незнання або недотримання Користувачем/Замовником/Покупцем даних вимог; з умовами застосування тарифів перевізників, в тому числі з умовами повернення та обміну квитків, а також з умовами здійснення перевізниками стикувальних рейсів, у разі оформлення квитка з пересадкою (час достатній для здійснення пересадки, оформлення транзитних віз і т.д.); з вимогами, що пред'являються до закордонних паспортів та інших формальних документів, у тому числі, про залишковий строк дії закордонного паспорта, необхідний для отримання візи та в'їзду у країну перебування; про особливості та правила прикордонного (митного) контролю (режиму) України та іноземних держав; про зобов'язання дотримуватися митних та прикордонних правил; про те, що пасажири самостійно несуть повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, згод на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для перетину кордону, за достовірність відомостей, що містяться в цих документах; про те, що депортація Замовника/Користувача/Покупця з недійсними в'їзними або виїзними документами здійснюється виключно за рахунок пасажира. Замовник зобов'язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Будь-які спори, що можуть виникнути відносно даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У всіх питаннях, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються законодавством України.

10.2. До відносин, що виникли з цього Договору, застосовується законодавство України.

11. ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заборонено: використовувати цю Платформу або її контент в комерційних цілях. Використовувати сервіс ТА "Дон Кіхот" будь-яким способом, що порушує будь-які Положення цього Договору та або будь-яку статтю чинного законодавства. Використовувати будь-яке обладнання та/або програмне забезпечення, призначене для: пошкодження інфраструктури Платформи, порушення її своєчасного і правильного функціонування; спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Платформою; виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Платформи та інші системи, пов'язані з обслуговуванням користувачів та наданням Послуг Платформою; моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних, контенту та/або іншої інформації з даної Платформи, будь-якими засобами, з будь-якою метою, без офіційного письмового дозволу ТА "Дон Кіхот".

12. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

12.1. Якщо будь-яка частина даного Договору виявиться нелегітимною, юридично недійсною, або такою, що не має законної сили, це не спричинить недійсності даного Договору в цілому, а така норма має вважатися такою, що ніколи не була включена до даного договору.

12.2. Друкована версія даного Договору та будь-якого повідомлення, поданого в електронній формі, повинна прийматися у будь-якому судочинстві та адміністративному провадженні на основі даного Договору, стосується його і підпорядковується тим самим умовам, що й інші ділові документи та ділові книги, які були вироблені відразу та зберігаються у друкованій формі.

12.3. Наші туристичні послуги різноманітні і можуть включати в себе додаткові функції, якщо клієнт замовляє їх при підписці на наш сервіс. У зв'язку з цим у деяких випадках можуть бути застосовані додаткові умови.

12.4. Надані Платформою послуги та додаткові сервіси можуть стосуватися: даного договору; політики конфіденційності; політики боротьби з шахрайством.

12.5. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з кожним з перерахованих документів та дати свою згоду діяти строго з урахуванням зазначених правил при замовленні/активації будь-якої послуги.

12.6. Ви погоджуєтесь, що жодне спільне підприємство, партнерство або трудові відносини не будуть утворені між Вами і ТА "Дон Кіхот" в результаті даного Договору або використання даної Платформи.

12.7. Постачальники послуг, які надають туристичні та інші Послуги на даній Платформі, є незалежними підрядниками, а не агентами чи співробітниками компанії.

12.8. Повну відповідальність за перевезення Пасажира та надання туристичної послуги несе Постачальник Послуг.

12.9. Засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах Платформи (розклади, статистика затримок рейсів, рейтинги, довідники, погода, новини про туризм, інформаційні матеріали про країни, міста, події тощо), призначені винятково для ознайомчої функції Користувачів Платформи.

12.9.1. Усі дані розкладів, рейсів, табло вильотів/прильотів, статистики затримок рейсів, погоди — надаються відповідними компаніями по збору даних, і тому, достовірність та точність інформації цих розділів не лежить у полі відповідальності ТА "Дон Кіхот"

Платформа не несе відповідальності за будь-які зміни в розкладах і довідкових сервісах.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе цим Договором зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору.

13.2. До обставин непереборної сили відносяться: пожежа, потоп, підтоплення, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов'язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. Термін виконання зобов'язань по Договору відкладається спів розмірно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти.

13.3. Про настання (і припинення) зазначених у пункті 11.2. цього договору обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана сповістити іншу Сторону протягом трьох днів. Невиконання цієї вимоги позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини та не звільняє від відповідальності по даному договору. Термін виконання зобов'язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором. Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

13.4. При настанні вказаних обставин Сторони мають право в судовому порядку вимагати розірвання договору.

14. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

14.1. ТА "Дон Кіхот" в праві, у будь-який час, на свій власний розсуд, змінювати або іншим чином редагувати даний Договір в односторонньому порядку без попередження про це Замовника. А подальше користування Замовником цією Платформою означає, що Замовник автоматично прийняв змінений або відредагований Договір.

14.2. Замовник повинен самостійно відслідковувати усі зміни по даному Договорі.

14.3. Даний Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою Замовника або ТА "Дон Кіхот", шляхом направлення іншій стороні відповідного письмового повідомлення поштою.

14.4. ТА "Дон Кіхот" має право розірвати Договір в будь-який час без попереднього повідомлення у разі порушення Замовником порядку і строків бронювання та оплати послуг.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу.

16. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

Підписуючи даний договір Замовник погоджується на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збирання, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Вище зазначена інформація (персональні дані) буде оброблятися згідно Закону України "Про захист персональних даних".

Обробка персональних даних також здійснюється з метою надання доступу до інформації та матеріалів, розміщених на Платформі.

Категорії персональних даних, які обробляються: прізвище ім'я по батькові; адреса електронної пошти; дата народження; стать; місце проживання; електронні ідентифікаційні дані; електронні дані про локалізацію; паспортні дані Користувачів;інші дані, які добровільно надаються суб'єктом персональних даних для реалізації Замовником мети обробки.

Обробка персональних даних здійснюється на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ "Про захист персональних даних", ЗУ "Про інформацію", інших нормативно-правових документів.

17. БОРОТЬБА З ШАХРАЙСТВОМ

17.1. Принципи та методи боротьби з шахрайством та його спробами ТА "Дон Кіхот" викладено у розділі Політика боротьби з шахрайством і є невід'ємною частиною цього Договору.

17.2. ТА "Дон Кіхот" залишає за собою право розслідувати будь-яке незаконне та/або несанкціоноване використання даної Платформи, включаючи, але не обмежуючись, несанкціонованим використанням роботів та інших автоматичних пристроїв по відношенню до Платформи, і прийняти комплекс відповідних правових дій, згідно Законодавства України, для запобігання завдання збитків або для вимоги відшкодування завданих збитків.

18. АВТОРСЬКІ ПРАВА

18.1. Усі матеріали на Платформі належать відповідним власникам. Усі матеріали захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Платформи, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, ПЗ, правами на бази даних та іншими елементами вмісту Платформи.

18.2. Користувач не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Платформи або основний програмний код без попереднього узгодження уповноваженими особами.

18.3. Якщо Замовнику стало відомо про порушення закону щодо нашого бренду, будь ласка, повідомте службу підтримки Платформи.

18.4. Якщо Замовник абсолютно впевнений в тому, що матеріал, який ми публікуємо, порушує його авторські права – Замовник (або його представник) може відправити нам оригінал або скан-копію письмового повідомлення, що містить чіткий опис матеріалу, який порушує права; як доказ того, що права були порушені; контакти відправника; особистий підпис.

19. РЕКВІЗИТИ ТА "Дон Кіхот"